Bureau Coaching Hoger Onderwijs

Teamcoaching

Is er in een team meer afstemming nodig, bijvoorbeeld met betrekking tot samenwerking, verwachtingen of prestaties, dan kan teamcoaching ingezet worden om problemen bespreekbaar te maken en te komen tot nieuw gedrag.
Hoewel een team bestaat uit individuele medewerkers vormen jullie samen een systeem. Bij teamcoaching staat daarom de groep centraal en zijn alle bijeenkomsten groepsessies waaraan de hele groep inclusief de leidinggevende deelneemt.

Teamcoaching verloopt in drie stappen:
1) met elkaar vaststellen wat het probleem is en zien hoe het team dit probleem in stand houdt;
2) met elkaar afspraken maken over gewenst gedrag;
3) met elkaar bespreken hoe het gaat in de praktijk en elkaar daarover feedback geven.

De duur van teamcoachtraject varieert, omdat het per groep verschilt hoe lang een fase duurt. Gemiddeld kent een traject 6 tot 8 sessies van 2-4 uur. De sessies worden eens in de 2 tot 4 weken gepland. Eventueel gaat de derde fase over in begeleide intervisie die nog een half jaar tot een jaar wordt voortgezet.

Teamcoaching start met een gratis intakegesprek met de leidinggevende. Daarna volgt een eerste sessie met het hele team. Na afloop hiervan evalueren we gezamenlijk om te zien of er voldoende basis en vertrouwen is om het traject voort te zetten.

Teamcoaching kan ook de vorm hebben van een dag(deel) teambuilding. Neem contact op voor de mogelijkheden en een prijsopgave via 06 1475 1514 of stuur een e-mail naar cdehaan@coachinghogeronderwijs.nl.

foto Cornelia de Haan